GAZETKA

Gazeta "Zdrowe Nogi" Nr: 30

Pobierz pdf
WstępPaznokcie – odbicie naszego zdrowiaPrawidłowy rozwój i pielęgnacja stóp małego dzieckaProfesjonalny gabinet pielęgnacji stóp – niezbędne inwestycje i wyposażenieZmiany w obrębie płytki paznokciowej wywołane urazamiJak zadbać o kondycję zimą?PEELING: regulowanie procesów odnowy komórkowej w naskórkuProfesjonalna pielęgnacja w gabinecie kosmetycznym – zabieg złuszczający do korygowania niedoskonałości skórnych.Czy stopy zdradzają nasz charakter?

Profesjonalny gabinet pielęgnacji stóp – niezbędne inwestycje i wyposażenie
 


Specjalistyczny gabinet pielęgnacji stóp to nie tylko odpowiednio wykwalifikowany specjalista i jego umiejętności, ale również wyposażenie i sprzęt, które oprócz profesjonalizmu wykonywanych usług kojarzyć się ma ze zdrowiem, bezpieczeństwem i relaksem.

Aby nasz gabinet stał się specjalistycznym miejscem pielęgnacji stóp, należy pamiętać o kilku ważnych elementach. W świetle przepisów obowiązującego prawa jesteśmy zobowiązani spełniać wymogi wy­nikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szcze­gółowych wymagań sanitarnych, jakim powin­ny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosme­tyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz. U. z dnia 27 lutego 2004r.), które szczegółowo ustalają standardy dot. pomieszczeń i ich wyposażenia.

W gabinecie świadczącym usługi pedicure należy wydzielić odrębne stanowisko o po­wierzchni min. 6m2, zabudowane do wys. 1,6 m łatwo zmywalnym materiałem, odpor­nym na dezynfekcję, oddzielone od innych stanowisk, wyposażone w brodzik do mocze­nia nóg (przenośny, lub stały z dostępem do bieżącej wody). Nie należy zapomnieć o osob­nych pomieszczeniach na szatnię i pocze­kalnię, miejsce do przechowywania sprzę­tu do utrzymania czystości, wyposażone w zlew, pomieszczenie sanitarno-higienicz­ne dla pracowników i klientów, a także osobne miejsce lub szafy do przechowywania preparatów kosmetycznych, czystej i brudnej bielizny jak i pojemników na odpady.

Pamiętajmy, iż w zakładach tego typu zabronione jest palenie tytoniu oraz wprowa­dzanie zwierząt. Spełniając wymogi usta­lo­ne prawem, należy w sposób jak najbardziej profesjonalny i odpowiedni wyposażyć gabinet.
Fotel
Odpowiednio dobrany fotel dla klienta za­pewnia mu całkowity komfort i wygodę w trakcie zabiegu, a specjaliście łatwy dos­tęp do stóp. Najlepszy fotel do profesjo­nalnego pedicure jest wyposażony w regulowane podnóżki oraz elektryczny podnośnik sie­dziska. Całość pokryta być powinna łatwym do czyszczenia i dezynfekcji materiałem.
Fotelik – krzesełko dla specjalisty pielęgnacji stóp
Powinien być ergonomiczny, zapewniający wygodę, umożliwiający pracę przez kilka godzin dziennie, nie obciążając przy tym krę­gosłupa oraz zapewniając łatwość w wyko­nywaniu usług, bez ograniczania ruchów.
Ruchomy brodzik do moczenia stóp oraz jednorazowe folie do pedicure – zapewniają czystość i higienę.
Szafka na narzędzia z lampą UV
Wyposażona w szuflady z wykrojnikami ułatwia pracę poprzez segregację sprzętu, a tym samym zapewnia porządek.
Dodatkowo szafka wyposażona w lampę UV podtrzymuje jałowość i sterylność wcze­ś­niej wydezynfekowanych i wysterylizowanych narzędzi.
Lampa z lupą powiększającą
Ułatwia pracę poprzez możliwość dokładnego oglądu małych powierzchni, zapewniając odpo­wie­dnią jasność i powiększenie szczegółów.
Frezarka i frezy
Umożliwiają bezpieczne i skuteczne usuwa­nie zrogowaceń, odcisków, modzeli, szlifo­wanie płytki paznokciowej i skórek, szcze­gólnie ważne w przypadku osób cierpiących na cukrzycę. Profesjonalna frezarka wyposażona jest w pochłaniacz pyłów (metoda na sucho) lub spryskiwacz (metoda na mokro), aby jak najlepiej chronić przed rozprzestrzenia­niem się pyłu ze zmienionej chorobowo płytki paznokciowej lub naskórka. Metoda „na mokro” wymaga użycia spe­c­jalnego płynu, który spryskując jedno­cze­śnie dezynfekuje skórę oraz daje przyjemne uczucie chłodzenia. Metoda ta szczególnie polecana przy pracy frezarką na wysokich obrotach.
Technika „na sucho” polega na tym, że rączka frezarki posiada dodatkowo wmontowany odkurzacz (pochłaniacz), który zbie­ra pył powstały w trakcie opracowywania stopy.
Nowoczesne frezarki, wyposażone w opi­sa­­ne powyżej dodatkowe funkcje są niezwy­kle ciche zapewniając komfort swobodnej rozmowy podczas zabiegu całkowicie dbając o bezpieczeństwo pacjenta i specjalisty, nie narażając ich na wdychanie pyłów i resztek skóry.

Kolejnym elementem, bez którego profesjonalny gabinet specjalistycznej pielęgnacji stóp nie ma racji bytu jest wyposażenie
w urządzenia służące do dezynfekcji i ste­ry­lizacji, pozwalające na przestrzeganie norm sanitarnych i higienicznych.
Choć jest to niepożądane, niestety czasem zdarza się, iż podczas zabiegu dochodzi do przerwania ciągłości naskórka. Dlatego na­leży zwrócić szczególną uwagę na dezynfekcję skóry pacjenta w trakcie całego zabiegu. Środki antyseptyczne zapobiegają wnikaniu bakterii w głąb skóry, ograniczając do maksimum narażenie na infekcję.
Pierwszym elementem z zakresu dezynfekcji sprzętu jest myjka ultradźwiękowa Elmasonic (wraz ze specjalnym pły­nem
dezynfekującym). Dzięki nim narzędzia (również rotacyjne) w krótkim czasie są gotowe do ponownego użytku. Ultra­dźwię­ki
docierają nawet do najbardziej nieosią­gal­nych miejsc, zapewniając najwyższą jakość czyszczenia, przy jednoczesnym małym zużyciu wody, prądu i środków chemicz­nych.
Kolejnym etapem jest sterylizacja w auto­klawie, dzięki której niszczone są formy przetrwalnikowe drobnoustrojów. Jest to najlepsza i najpewniejsza forma sterylizacji.
W autoklawie wyczyszczone i zdezynfeko­wane instrumenty są poddane działaniu określonej temperatury przez dokładnie określony czas oraz nasycenie pary wodnej.
Warto zainwestować również w instrumen­ty ze stali szlachetnej oraz frezy diamentowe, które najlepiej sprawdzają się w tym urządzeniu.
Jeśli pracujemy na materiałach jednorazo­wych pamiętajmy o każdorazowej ich wymianie i utylizacji. W wyposażeniu gabinetu kosmetycznego nie należy zapomnieć o profesjonalnych kosmetykach do pie­lę­gnacji stóp. Mają one ułatwiać zwalczenie problemów i dolegliwości, przynosić ulgę, a także przedłużać skuteczność dobrze wykonanego, specjalistycznego pedicure.
Niezwykle ważną rolę w profesjonalnym gabinecie stanowi personel. To on jest wi­zytówka gabinetu. Jego ubiór powinien być czysty i schludny. Najlepsze będą uniformy w jasnych kolorach, kojarzące się z zaufaniem, jednakowe dla wszystkich pracowników, po 2 komplety na zmianę, oraz białe obuwie. Ważne by zapewnić personelowi miejsce na przebranie się i pozostawienie rzeczy „niesłużbowych”. Wskazane jest, aby kosmetolog miał związane włosy, a podczas zabiegu używał jednorazo­wych rękawiczek, masek i okularów, które mają zapewnić bezpieczeństwo i czystość nie tylko pacjentowi ale i samym specjalistom.

Ostatnimi z elementów uzupełniających profesjonalne wyposażenie gabinetu spec­jalistycznej pielęgnacji stóp jest prowadze­nie terminarza wizyt, jak i kart wywiadu oraz indywidualnej pielęgnacji każdego z naszych klientów, dzięki którym możemy skrupulatnie postawić diagnozę i prze­pro­wadzić odpowiednie zabiegi. Tak przygoto­wany gabinet z pewnością usatysfakcjonuje nawet najbardziej wymagających klientów.
Redakcja